คะนอมจีน โกปี้ อาหารพื้นเมือง ภูเก็ต (Kanomjeen Kopi Phuket Local Food )

Package G.Street S

I make a 3D Virtual Tour – Google Inside Street View ( Totall 6 Panocamic PIctures )For คะนอมจีน โกปี้ อาหารพื้นเมือง ภูเก็ต (Kanomjeen Kopi Phuket Local Food ) located Phuket Town 35 Ongsimphai Rd. They serve Very taisty Phuket local food.

プラグインからカスタムフィールドなどの情報